hero

Benytt konto- og transaksjonshistorikk og få umiddelbar innsikt i din kundes unike økonomiske situasjon.

Les mer om løsningen →

Bedre data

PingData leverer PSD2-data fra privat og bedriftskonto i nordiske banker. Vi gjør det enkelt og sikkert for din kunde å dele opp til 24 mnd. transaksjonshistorikk.

Bedre beslutninger

Våre analyseverktøy gir deg verdifull og oppdatert innsikt. Kjenn din kunde og reduser risiko for mislighold, svindel og hvitvasking. Vi leverer tjenester til finans- og kredittinstitusjoner, låneformidlere, advokater, revisorer m.fl.

Enkel integrasjon

Integrer med PingData uten en eneste linje med kode. Vi har utviklet en webløsning slik at du kan ta bedre beslutninger allerede i dag.

Daglig leder hos skandinavisk låneformidler

« Det er utfordrende å kredittvurdere selskap det finnes begrenset med informasjon om. PingData gjør oss i stand til å innhente og analysere kontoutskrifter og kontantstrøm i sanntid. Vi sparer tid og penger, og den store effekten er at vi kan innvilge lån som de tradisjonelle bankene sier nei til. »